Z A N I M A L N Y A L I N A

Loading

учебна занималня

В последните години това е често задаван въпрос от родителите. От една страна имаме
деца, на които им е все по- трудно да се отделят от електронните устройства, а от друга
една образователна система, която нека си признаем, не е много забавна.
Двете форми на извън класни занимания има своите плюсове и минуси, които ще се
опитаме да съпоставим в статията.
 
 
 Финансовият въпрос

Този въпрос не е труден, ясно е, че при държавните занимални разходът е нулев.
Занималнята в училище се поема от държавата, друг е въпросът за нейната ефективност.
Тук искам да отбележа, че има държавни занимални с прекрасни преподаватели, които
чудесно умеят да ангажират вниманието на децата, да бъдат креативни и успешни.
 
 
Обучението


Относно обучението е важно да се каже, че това зависи много от детето. Има
деца, които прекрачват прага на училището чудесно подготвени, за тях
предизвикателствата в първи клас ще са значително по- малко в сравнение с
едно дете, при което не се наблюдава училищна готовност. В този ред на
мисли, родителите трябва предварително да са направили обследване при
логопед или начален учител, за да са наясно с готовността на детето да
постъпи в първи клас.
В държавните занимални учителите рядко имат време да обърнат специално
внимание на някой ученик, децата се разглеждат като едно цяло.Често на
родителите се налага да помагат на своите деца с домашните или да обяснят
урок, защото в училище ученикът не е успял да го усвои. Това от своя страна
предизвиква много стрес в родители и деца. Не е рядкост учител да помоли
родителите да се упражняват допълнително през почивните дни и ваканциите.
При една добра частна занималня това отпада.

Организацията е различна,групите са малки, а учителите често са повече от един, за да може да се
осъществи един добър учебен процес. Задължително първо се обръща внимание
на уроците и домашните за следващия ден, а след това се набляга на преговор,
на допълнителни занимания, извънкласно четене и други интересни за децата
занимания.
В една утвърдена занималня, каквато смея да твърдя е занималня “ЛИНА“,
учениците получават една сериозна подготовка. Заплаща се за обучението на
детето, което обхваща преговор на изучения материала, както и съдействие при
подготовката на домашните работи.  Детето винаги е с написани домашни и не
се налага допълнително да се работи с него през почивните дни. Също така в
по-утвърдените занимални се правят допълнителни упражнения, диктовки и
децата се подготвят за контролни работи и тестове.

Допълнителни дейности
 
Нека обърнем внимание на допълнителните дейности по интереси на децата,
а и необходимите такива. Едното от тях е изучаването на английски език, който
се превръща в  изключително необходим в сегашния свят. Обикновено,
ходейки в държавна занималня, на детето се налага да посещава допълнителни
уроци, което пък е свързано с ангажимент на родителите за вземане и водене
от/ до школата. Същото се отнася и за музикални уроци, рисуване, спорт или
подготовка по математика и български език.
В доста от модерните частни занимални предлагат допълнителни дейности,
които се провеждат по време на самата занималня.В учебна занималня
„ЛИНА“децата имат възможност да получат допълнителни уроци по
английски, български език, математика, както и да посещават логопед и
психолог по време на престоя си в занималнята. Родителите спестяват
време, а и средства, защото учениците ползват отстъпка за всяка
допълнителна дейност. 

Качество на обучението


Това е деликатна тема, не може с лека ръка да се каже, че в държавната
занималня няма качествено обучение, или че частната е гаранция за отдадени
учители.
Въпреки това е ясно, че в една частна учебна занималня, децата са до 10 на
брой, често присъства и помощник учител, както е в нашата занималня
„ЛИНА“. По този начин всяко дете е обхванато и получава нужното внимание.

В частната занималня често екипът се състои от млади енергични учители,
които работят съвместно със старши учител с богат професионален опит. В
частната занималня учителите не са притиснати от графика и разписанието на
учебните часове, а се организира деня спрямо учениците, техните нужди
определят времето и дейностите. Това помага атмосферата в занималнята да е
по- приятна и по-спокойна. В частната учебна занималня се работи с
разнообразни дидактически материали, използва се мултимедия, организират се
различни групови и индивидуални занимания.
 

Работно време
 
В училищната държавна занималня часовете за взимане обикновено са
установени предварително, като най-късните са между 17ч-17:30ч. Частната
занималня работи поне до 18;00- 19:00 часа. 

Хранене
 
Частната занималня осигурява топъл обяд, често се работи с кетъринг или се
осигурява храна от близък ресторант, получавате гаранция не само за
здравословна, но и вкусна храна. В държавната занималня най- често се
осигурява обяд от училищния стол( ако има такъв) и от лавката, там децата
имат достъп до разнообразна храна, която в никакъв случай не можем да
наречем здравословна.
 
 
Съществуват също няколко предимства, които се срещат при по-елитни
частни занимални, които заслужават да бъдат споделени
:

– Достъп до психолог и логопед– в нашата занималня има логопед и
психолог, които следят за правилното развитие при децата и при нужда се
прави обследване и се предоставя помощ и подкрепа на ученика и
родителя.

– Организиране на спортни дейности с професионален спортист, който ще се
грижи за добрия тонус и здраве на децата.

– Организиране на арт- ателиета

 
Обратна връзка


Родителите всяка вечер получават обратна връзка за успеха на своите деца,
при частните занимални вниманието на учителите към всяко дете е по-
голямо, в държавната занималня може с дни да не успеете да проведете
конструктивен разговор с учителя.
 

Учебна занималня „ЛИНА“ предлага всичко това!