Z A N I M A L N Y A L I N A

Loading

Учебна занималня

Занималня “ЛИНА” организира дейността си в полудневна учебна занималня, а през лятото на целодневно обучение.

При нас децата получават висококачествен учебен процес от начален учител и помощник учител. Организират се различни развлекателни програми като арт-ателиета, музикотерапия, спорт, както и различни групови развлечения, които имат за цела да научат децата да взаимодействат помежду си и да работят в екип. 

При нас Вашите деца ще намерят приятелска атмосфера, в която ще успеят да разгърнат своите умения. Това, което ни отличава е организацията на децата във всеки етап от пребиваването им в занималнята. При нас децата не остават свободни, вниманието им се ангажира с различн настолни или подвижни игри под ръководтсвото на нашите преподаватели, това води до намаляване на естествения хаос и превъзбуда, която децата естествено водят със себе си. 

По време на обучението, писане на домашни, учене на уроци и допълнителните часове по самоподготовка има помощник учител, който оказва съдействие на учителя и децата, за да може да се гарантира качествен учебен процес.

Предимства

При нас Вашите деца получават всичко, от което имат нужда. Вашите задължения спират на входа на нашия дом. От обучението до необходимостта на детето от канцеларски материали, учебни помагала, храна, игри, развлечения, а дори и вода, при нас те получават всичко.

Работим със следните училища

112 ОУ“ Стоян Заимов“- филиал на ул.Чаталджа и филиал на бул.Васил Левски, 1 СУ "Пенчо Славейков" 38 ОУ" Васил Априлов"

Предлагаме

Подготовка по учебния материал- писане на домашни и уроци. Допълнителни часове по самоподготовка. Четене на задължителна литература, а бъдещите ученици ще положат основите на четенето. Уроци по английски език/ индивидиални и групови/. Спорт и игри. Водене и взимане ОТ/ДО училище

Организация на учебния процес в занималнята.

В занималня „Лина“ се провежда качествена подготовка на деца от предучилищна възраст до четвърти клас. Часовете и заниманията на децата протичат по следния начин:

  • преговор на учебния материал от деня – точно и ясно обясняване 
  •  
  • подготовка на домашни задачи
  •  
  • упражнения за самоподготовка по допълнителни сборници
  •  
  • допълнителни тестове и упражнения за отработване на евентуални пропуски
  • всекидневно се провеждат творчески занимания, целящи да развият творческото мислене при децата, както и да отдъхнат след приключване на задълженията.

Първа смяна
08:30 – 09:30 – Посрещане на децата и закуска
09:30 – 10:30 – Преговор на учебния материал, обсъждане и подготовка на домашни и училищни задачи.
10:30 – 11:30 – Писане на домашни и допълнителни упражнения
11:30 – 12:00 – Занимания по интереси
12:00 – 12:30 – Обяд
12:30 – Подготовка за тръгване към училище.

 

Втора смяна
12:30 – 13:00 – Посрещане на децата в занималнята и обяд
13:00 – 13:30 – Време за отдих, занимания по интереси
13:30 – 15:00 – Писане на домашни и самоподготовка
15:00 – 15:30 – Занимания по интереси

15:30 – 16:00 – Закуска
16:30 – 17:00 – Проверка на домашни, време за четене
17:00 – 18:00 – Занимания по интереси и изпращане на децата. 

  Това е примерна програма, за която си запазваме правото да коригираме спрямо текущите задачи и натовареността на учениците. 

За нашия екип е важно учениците да учат с разбиране, а не да се препуска по точно утвърден график.