Z A N I M A L N Y A L I N A

Loading

Детето ми е в първи клас, но не може да се научи да чете.

Все по- често чуваме въпроса: „Детето не може да се научи да чете, това не трябва ли да
се случи естествено със започването на училище?“


За този въпрос няма ясен и кратък отговор. Да, едни деца се научават да четат лесно и
изглежда естествено, но зад това се крият много умения, които са се формирали в
определен момент.


Във време на значителна употреба на мобилни устройства и въвеждането на ранното
чуждоезиково обучение, все по- често децата не успяват да формират фонологично
осъзнаване в рамката на нормата. Тук идва и другият значим проблем- липсата на активно
внимание. Да си ученик се оказва скучно. Всичко около теб изисква внимание и действия,
които невинаги са забавни. Децата, които често играят на телефон, таблет или друго
устройство, често губят фокус и мотивация, защото всичко около тях е статично.
За да се промени нещо те трябва да извършат редица двигателни актове, за които не са
подготвени. Докато пред екрана, само с помощта на пръст, се сменят изображения и
звукове, всичко е динамично, а от децата не се иска никакво усилие.


От друга страна, българският език е сложен като структура и фонология, голяма част от
звуковете в езика са близки по звучене, децата трябва да умеят да диференцират
звуковете, но това невинаги е толкова лесно. Идентифицирането на звукове,
диференцирането им, разделяне думата на срички, образуването на нови думи чрез
изолиран звук или сричка е сложен акт, който изисква задълбочено обучение и полагане
на основите за ограмотяването.


Много колеги в детската градина се справят чудесно с тази задача, но това зависи и от
децата и самата група.
Винаги препоръчваме на родителите, преди започване на учебната година, да се направи
консултация с логопед или начален учител, който да прецени дали детето е съзряло и има
училищна готовност.

В занималня „ЛИНА“ работим за изграждане и развиване на знанията и уменията,
необходими за постигане на т.нар. училищна готовност. Подпомагаме процеса на
ограмотяване в училище и развиваме детската любознателност и активност.
При желание за съдействие в обучението на вашите малки ученици не се колебайте и се
свържете с нас.