Z A N I M A L N Y A L I N A

Loading

Време за училище

Подготовката за първи клас започва дълго преди 15 септември. Не само детето тръгва на училище, а с него и мама ,тате, баба и всеки, който полага грижи за бъдещия ученик. Техните вълнения често са по-големи и от тези на детето. Училището бележи настъпването на новия етап от живота на детето, и както всяко ново начало носи със себе си вълнения, очаквания, забавления, предизвикателства и притеснения.
Социална роля, правила и усилия
До този момент децата са натрупали опит в общуването, в придобиването на знания и умения, но този опит все още е малък и най-важното не е обобщен (интегриран).
Сред подготовката на тетрадки, химикалки, раница и учебни материали често се забравя за емоционалния свят на детето, за чувствата му във връзка с тръгването на училище. А бъдещият ученик може да е изплашен, тъжен, тревожен зад външната радост породена от еуфорията на мама. И той има право на това. На седемгодишна възраст детето не познава света на училището, не се е сблъсквало със строгите му правила, с огромните му коридори, с дървените чинове и бялата дъска. Затова е добре да поговорим с него и ако усетим във вълнението му някои от тези чувства да му кажем, че те са естествени.
В подготвителната група , децата са положили основите на училищна готовност, но първи клас изисква влизането в нова социална роля, спазването на определени правила и полагането на друг вид усилия.
Променя се целия режим на всеки бъдещ първолак, изчезва следобедната дрямка, яденето по часовник, разхвърлените играчки , неспирните игри навън. Появява се стая с чинове, училищният звънец, задължението да помниш, да подготвяш многобройни домашни, да си организиран, да намалиш веселите разговори с другите деца.

Ученето

За децата се сменя основната дейност , преминава се от играта към ученето.
Ученето предполага добра концентрация на вниманието и умения за завършване на задача.

Отношение:

В този етап децата започват да променят отношението си едно към друго и към дейността. Засилва се действието на различните мотиви– състезателност за успех, желание за награда и избягването на наказание.
Отношението между децата също търпи трансформация, до сега те са общували чрез играта, а сега общуват през постиженията. Засилват се все по- осъзнатите прояви на агресия или толерантност. В този етап на детето му е необходима подкрепа от страна на близките и на всички, които полагат грижи за детето за да успее да изгради саморегулиращо се поведение и да се впише успешно в новата среда.
По принцип периодът 6-7 годишни е свързан с повишена чувствителност и детето може да прояви много по-остро своите емоции. Всички притеснения около започването на училище не бива да засенчат радостта от този миг, който обозначава, че детето пораства и поправя своя път към света на обществото!