Z A N I M A L N Y A L I N A

Loading

Английски език

Живеем в забързано ежедневие, в което всеки родител е претоварен от задачи, притиска го времето, но в същото време иска да даде най-доброто образование на своето дете.

  Английският език се е превърнал като втори език за нас, той ни заобикаля и ни дава възможност да се разбираме с хора от всички страна. Това е основната причина всяко второ дете да започва своето ранно чуждоезиково обучение още в предучилищна възраст.

  Ето защо в обучителната програма на нашата занималня е предвидено и за тази учебна година да се провеждат уроци по английски език, като специално внимание се обръща на децата до първи клас (включително) където уроците на този етап са устни.

За децата от втори клас до четвърти е предвидено обучение, което обхваща помощ в домашните  работи по английски език и индивидуални уроци, които да допринесат за тяхното чуждоезиково развитие.

Какво включват уроците по английски език?

  При нас часовете по английски език са включени в обучителната програма на децата, по този начин те винаги знаят в кой ден и след кой час ще имат урок, което възпитава в малките ученици времева ориентация, а и ги стимулира да се подготвят за всеки час.

В самото начало учителят се запознава със знанията на ученика, за да определи неговото ниво. Уроците са съобразени с обучителната програма от МОН, но имаме за цел да надградим знанията и уменията на децата.

При нас децата активно упражняват устното владеене на езика, като всеки час се провеждат кратки диалози, за да се обърне внимание на произношението. Освен добре познатите методи като пеене на песнички, използване на дигитални устройства в обучението на децата, се организират различни игрови уроци, които имат за цел да стимулират  децата в една различна лингвистична среда и най- важното, да имат нужда от трупане на активен речник.

Моето дете е по- напреднало от останалите. Няма да му е интересно.

  Както описахме дотук, на всяко дете се прави оценка за нивото по АЕ, децата, които се справят видимо по- успешно се стимулират да развият своя потенциал, като се включат в  друга програма, която има за цел да развие писмената форма на езика.

  В занималня “Лина” децата получават нужната подготовка и подкрепа с училищните домашни и уроци, но същевременно получават и нужното обучение по английски език.  

 За нашият екип е важно родителите да се чувстват спокойни за обучението и развитието на своето дете. Стремим се нашите ученици да получават нужните знания и умения на едно място, което гарантира, че учениците ще се лишат от излишния стрес, който води бързането за всеки следващ урок